Declaration (Czech)

PROHLÁŠENÍ

My, delegáti Svetového kongresu etnických náboženství, konaného v litevském Vilne ve dnech 20. až 24. cervna 1998, jsme se shromáždili, abychom vyslovili svou solidaritu s etnickými, původními a tradicními náboženstvími Evropy i ostatních cástí sveta.

Veškeré kultury, náboženství a domorodé kulty jsou si rovny a hodny stejné úcty. Každá oblast, každý národ má své vlastní místní tradice (náboženství, pohled na svet, mytologie, folklór atd.), které vyjadrují lásku k vlasti a její historii a respektují posvátnost života a božskost Prírody. Tak jako Príroda žije díky své rozlicnosti, musí se i lidstvo rozvíjet svobodne a bez zasahování do široké ruznorodosti svých kultur.

Naše tradicní etika nám prikazuje vážit si Zeme a chránit ji i s veškerým tvorstvem. Jako lidské bytosti jsme povinni najít své místo v celistvosti života a ne se z ní vydelovat.

Sdílíme stejný pohled na naši posici ve svete, založený na naší historické zkušenosti s útlakem a nesnášenlivostí. Etnická ci “pohanská” náboženství trpela v minulosti nespravedlností a nicivými útoky ze strany náboženství, tvrdících, že jsou nositeli jediné pravdy. My si uprímne prejeme žít v míru, harmonii a spolupráci s príslušníky všech ostatních náboženství a presvedcení.

Veríme, že pocátek nové éry osobní a intelektuální svobody a výmena informací ve svetovém merítku nám dnes dovolují navracet se k našim duchovním korenum a žádat právo na své náboženské dedictví. Uctíváme Prírodu, jak to delalo lidstvo po nejdelší dobu své historie.

Skutecné etnické náboženství nám musí vdechnout lásku a úctu ke všemu, co vidíme a cítíme kolem sebe a ucinit nás vstrícnými ke všem formám víry, které vyjadrují uprímnost srdce, myšlenkovou cistotu a šlechetnost jednání v každém okamžiku života a ve vztahu ke všemu, co existuje.

Bud’me hrdi na vzkríšení našich etnických náboženství. Náš nový universalismus nás podnecuje k tomu, abychom se neuzavírali za zdí nenávisti a žárlivosti na okolní svet, ale abychom prorazili tuto zed’ a rozšírili tak obzor videní celého lidstva.

Založili jsme “Svetový kongres etnických náboženství” (CMRE/WCER) se zámerem pomoci všem etnickým náboženským skupinám žít a spolupracovat. Naše heslo je “Jednota v rozmanitosti”.

Oyvind SILJEHOLM ARNESEN (Norsko), Hans BERGHMANS (Belgie); Janis BRIKMANIS (Lotyšsko), Denis DORNOY (Francie), Audrius DUNDZILA (USA), Arwind GHOSH (Indie), Morten GROLSTED (Dánsko), Surinder Paul ATTRI (Indie), Vadim KAZAKOV (Rusko), Stefan KLUGE (Nemecko), Todor KAŠKUREVIC (Belorusko), Koenraad LOGGHE (Belgie), Giuseppe MAIELLO (Ceská Republika), Halina LOZKO (Ukrajina), Geza von NEMENYI (Nemecko), Stasko POTRZEBOWSKI (Polsko), Vlasis RASSIAS (Recko), Rajinder SINGH (Indie), Nikolaj SPERANSKIJ (Rusko), Michael STRMISKA (USA), Jonas TRINKUNAS (Litva), Laila WIBERG (Švédsko), Catrin WILDGRUBE (Nemecko)

Vilno, Litva, 23. cervna 1998

Read the Declaration translated in the following languages

Declaration (Czech) / Declaration (Danish) / Declaration (Dutch) / Declaration (France) / Declaration (Greek) / Declaration (Italian) / Declaration (Latvian) / Declaration (Lithuanian) / Declaration (Russian) / DEKLARATION (German)