Declaration (Dutch)

MANIFEST

Wij, afgevaardigden van het World Congress of Ethnic Religions, gehouden in Vilnius, Litouwen, van 20 tot 24 juni 1998, zijn samengekomen om onze solidariteit uit te drukken ten opzichte van de etnische, inheemse, oorspronkelijke en/of traditionele religies van Europa en van de andere regio’s in de wereld.

Alle culturen en alle inheemse religies en geloofsovertuigingen zouden op dezelfde wijze gewaardeerd en gerespecteerd moeten worden… Elke regio en elk volk heeft z’n onderscheiden lokale traditie (inheemse geloofsovertuiging, wereldvisie, mythologie, folklore enz…) die de liefde voor hun land en geschiedenis benadrukken, en achting cultiveert voor de heiligheid van alle leven en voor de Goddelijkheid van de Natuur. Net zoals de Natuur overleeft door een grote verscheidenheid aan species, zo dient de mensheid toegestaan te worden zich vrijelijk en zonder tussenkomst te ontwikkelen door middel van een grote verscheidenheid aan culturele uitdrukkingsvormen.

Volgens onze oude traditionele ethiek, dient de Aarde en alle schepselen gewaardeerd en beschermd te worden. Wij, als menselijke wezens, moeten onze plaats weten te vinden in het web van het leven, niet daarbuiten of afgesneden van de ganse schepping.

We hebben eenzelfde zienswijze op onze positie in de wereld, gebaseerd op onze gemeenschappelijke historische ervaring van verdrukking en intolerantie. Etnische en/of ‘Heidense’ religies hebben in het verleden sterk geleden onder het onrecht en de vernietiging veroorzaakt door religies die beweerden de enige waarheid te bezitten. Het is onze oprechte wens om in vrede en harmonie te leven, en te streven naar samenwerking met de volgelingen van alle religies, geloofsovertuigingen en visies.

We geloven dat de dageraad van een nieuw tijdperk van individuele en intellectuele vrijheid en van globale uitwisseling van gezichtspunten en informatie ons de mogelijkheid zal bieden om terug te keren tot onze inheemse spirituele wortels zodat we ons religieuze erfenis opnieuw kunnen opeisen. Wij zijn vereerders van de Natuur net zoals dat voor de ganse mensheid het geval was, althans op z’n minst voor 96 % van haar geschiedenis.

Echte inheemse religies zouden liefde en respect moeten opbrengen voor alles wat we rondom ons zien en voelen. Ze zouden alle vormen van verering moeten aanvaarden die de oprechtheid van het hart, de zuivere gedachten en de nobele levenswijze op ieder ogenblik van het leven benadrukken tegenover alles wat bestaat.

Laat ons fier zijn op onze herboren etnische religies. Ons nieuw Universalisme zet mensen ertoe aan niet opgesloten te blijven tussen hun muren van haat en jaloersheid tegenover zij die zich niet binnen deze muren bevinden. Laat ons deze muren afbreken en onze horizon, en visie op de ganse mensheid, verbreden.

Wij richtten het World Congress of Ethnic Religions (WCER) op om alle etnisch religieuze groepen te helpen overleven en te laten samenwerken met elkaar. Ons motto is ‘Eenheid in Verscheidenheid’

Oyvind SILJEHOLM ARNESEN (Noorwegen), Hans BERGHMANS (Belgiл), Janis BRIKMANIS (Letland), Denis DORNOY (Frankrijk), Audrius DUNDZILA (USA), Arwind GHOSH (lndiл), Morten GROLSTED (Denemarken), Surinder Paul ATTRI (Indiл), Vadim KAZAKOV (Rusland), Stefan KLUGE (Duitsland), Todor KASHKUREVICH (Belarus), Koenraad LOGGHE (Belgiл), Giuseppe MAlELLO (Tsjechiл), Halina LOZKO (Ukraine), Geza von NEMENYI (Duitsland), Stashko POTRSHEBOVSKI (Polen), Vlasis RASSIAS (Griekenland), Rajinder SINGH (Indiл), Nikolaj SPERANSKIJ (Rusland), Michael Strmiska (USA), Jonas TRINKUNAS (Litouwen), Lila WIBERG (Zweden), Catrin WILDGRUBE (Duitsland)

Vilnius, Lithuania, 23 June l998

Read the Declaration translated in the following languages

Declaration (Czech) / Declaration (Danish) / Declaration (Dutch) / Declaration (France) / Declaration (Greek) / Declaration (Italian) / Declaration (Latvian) / Declaration (Lithuanian) / Declaration (Russian) / DEKLARATION (German)